2017-07-20

Informacinis pranešimas apie parengtą Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) ataskaitą:

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas -

  UAB „Gasta“, Savanorių pr. 247, LT–02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958, el. p. karjeras@gmail.com.

 2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas -

  B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 A korp. 239 kab., LT–08105, Vilnius; tel. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt.

 3. Planuojama ūkinė veikla -

  Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas.

 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta -

  Vilniaus miestas.

 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, Faks. 8 (5) 264 9664, El. p. vilnius@nvsc.lt);
  Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Pamėnkalnio g. 30, Vilnius 01114, Tel.:  8 5 271 6885, el. p. vilnius.pgv @vpgt.lt);
  Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. 8 (5) 211 2139, el. p.: e.vicemeras@vilnius.lt)
  Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, Tel. (8 5) 233 2889, el. p. lgt@lgt.lt).
  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2017-01-27 raštu Nr. (9.38.-V)2V-76 suderino PAV programą ir informavo, kad PAV ataskaitos nenagrinės.

 6. Ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija -

  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

 7. Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo š. m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 16 d. imtinai:

  UAB „Gasta“ administracinėse patalpose, Savanorių pr. 247, LT–02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958, darbo dienomis (8-16 val);
  B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 A korp. 239 kab., LT–08105, Vilnius, tel. 8(5) 2735810, darbo dienomis (8-16 val);
  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius, tel. 8 (5) 2112949 (Pirm.–ket. 7.30-16.30 val., Pen.7.30-15.15 val., Pietūs 11.30-12.15 val. Prieš šventes viena valanda trumpiau).
  PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų rengėjo interneto tinklalapyje - www.bpimone.lt

 8. Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita

  įvyks 2017 m. rugpjūčio 16 d. 17:30 val., UAB „Gasta“ administracinėse patalpose Savanorių pr. 247, Vilnius.

 9. Iki viešo susirinkimo pasiūlymus raštu, elektroniniu paštu ir telefonu galima teikti:

  PAV dokumentų rengėjui – B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 A korp. 239 kab., LT–08105, Vilnius, tel. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt.
  Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.